Nylig diagnostisert

Er insulinpumpe det riktige for meg?

VIKTIGSTE PUNKTER

  • Ytterligere insulinpumpefunksjoner

Mange mennesker med type 1-diabetes kan ha fordeler av å bruke insulinpumpe, uten engang å vite om det. Disse kan som regel oppnå bedre kontroll med en insulinpumpe som MiniMed® 640G hvis de opplever følgende:

  • Nålefobi
  • Problemer med å kontrollere høye og lave verdier
  • Frykt for hypoglykemi, spesielt om natten
  • HbA1c-nivå utenfor målområdet
  • Hypoglykemisk unawareness
  • Bekymringer for senkomplikasjoner
  • Ønske om mer fleksibilitet i hverdagen

Den beste måten å holde blodsukkeret på et sunt nivå på er å kontrollere blodsukkeret minst fire ganger daglig og justere behandlingen etter behov. MiniMed 640G-insulinpumpen kan gjøre disse beregningene og justeringene ved hjelp av Bolus Wizard® og dermed bidra til bedre blodsukkerkontroll. Snakk med diabetesteamet om insulinpumpebehandling for å finne ut om det er det riktige for deg.

Jeg bestemte meg for å bruke insulinpumpe da jeg begynte å tenke på fremtiden. Jeg ville ikke kunne tilgi meg selv hvis jeg ikke gjorde alt jeg kunne for barna mine.

- DOMINIKA

ANDRE FUNKSJONER MED MINIMED® 640G-INSULINPUMPEN

MiniMed 640G-insulinpumpen er også tilgjengelig med følgende integrerte funksjoner: kontinuerlig glukosemåling (CGM) og CareLink programvaren for administrasjon av diabetesbehandling. 

Med kontinuerlig glukosemåling er MiniMed 640G-insulinpumpen for øyeblikket den eneste insulinpumpen med SmartGuard funksjonen som kan bidra til å redusere omfanget av hypoglykemi*. Hvis glukosenivået blir farlig lavt, kan SmartGuard beregne 30 minutter på forhånd at nivået kommer til å bli for lavt, og automatisk stoppe insulintilførselen. Når glukosenivået er normalt igjen, gjenopptas insulintilførselen automatisk. Dette kan være en stor fordel sammenlignet med blodsukkermålinger, ettersom det integrerte MiniMed-systemet varsler deg når forhåndsinnstilte terskler overskrides, og viser gjeldende glukosetrender.

System for administrasjon av diabetesbehandling

REFERANSER

  • * Referanser finnes på fil og kan leveres på forespørsel. Kontakt Medtronic-representanten hvis du ønsker en kopi.

 

Innholdet og all informasjonen på dette nettstedet er kun til informasjon og har ikke til hensikt å erstatte profesjonelle medisinske råd, diagnoser eller behandlingsopplegg på noen måte. Pasienthistoriene på nettstedet er erfaringer som gjelder konkret for en bestemt pasient. Responsene på en behandling kan variere fra pasient til pasient. Snakk alltid med diabetesteamet om diagnose- og behandlingsinformasjon, og sørg for at du forstår denne informasjonen og følger den nøye.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med enerett. Ingen del av dette nettstedet skal reproduseres eller brukes i noen form eller på noen måte uten tillatelse fra Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite og CareLink er varemerker for Medtronic, Inc. og tilknyttede selskaper. CONTOUR er et varemerke for Ascensia Diabetes Care.