Nylig diagnostisert

Det kan være et sjokk å få diagnosen type 1-diabetes, og det kan dukke opp mange spørsmål, for eksempel: Hvorfor skjer dette meg? Hvordan kommer dette til å forandre livet mitt? Hvordan kan jeg igjen få kontroll over livet mitt?

Det å måtte forholde seg til diabetes kan virke overveldende, spesielt rett etter at man har fått diagnosen. Nøkkelen er å lære så mye som mulig om sykdommen, og å forstå de ulike metodene man kan bruke for å holde blodsukkernivået innenfor målområdet i størst mulig grad.

Les historiene til andre mennesker med type 1-diabetes, og se hvordan de har funnet sin vei til bedre kontroll.

Historier fra virkeligheten

Spill av video

Nylig diagnostisert

Emily og Jane, har hatt bedre kontroll med pumpen siden 2012 og 2011

Jeg fikk diagnosen for 6 år siden og begynte med flere daglige injeksjoner. Selv om jeg prøvde så godt jeg kunne, passet dette ganske enkelt ikke livsstilen min, og jeg syntes det var frustrerende og krevende å kontrollere diabetesen. Så da jeg fikk tilbud om insulinpumpe, ble jeg veldig glad og var klar for å prøve det. HbA1c-nivået mitt forbedret seg, og det forbedrer seg stadig etter hvert som jeg lærer mer om hvordan pumpen kan brukes. Jeg har innsett at hvis jeg hadde begynt med pumpen tidligere, så kunne jeg oppnådd bedre kontroll for mange år siden. Da datteren min Emily fikk diagnosen i fjor, var jeg veldig glad for at hun kunne begynne med pumpe mye raskere og oppnå god kontroll.

- Jane

Innholdet og all informasjonen på dette nettstedet er kun til informasjon og har ikke til hensikt å erstatte profesjonelle medisinske råd, diagnoser eller behandlingsopplegg på noen måte. Pasienthistoriene på nettstedet er erfaringer som gjelder konkret for en bestemt pasient. Responsene på en behandling kan variere fra pasient til pasient. Snakk alltid med diabetesteamet om diagnose- og behandlingsinformasjon, og sørg for at du forstår denne informasjonen og følger den nøye.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med enerett. Ingen del av dette nettstedet skal reproduseres eller brukes i noen form eller på noen måte uten tillatelse fra Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite og CareLink er varemerker for Medtronic, Inc. og tilknyttede selskaper. CONTOUR er et varemerke for Ascensia Diabetes Care.