Diabeteshistorien til Dominika

Etter å ha fornektet diagnosen i begynnelsen klarte Dominika å få kontroll over blodsukkernivået ved hjelp av insulinpumpen.

Historier fra virkeligheten

Diabeteshistorien til Dominika

Har hatt bedre kontroll med pumpen siden 2012

Da jeg ble diagnostisert med diabetes, nektet jeg rett og slett å ta det innover meg. Jeg var ikke interessert i å behandle sykdommen min. Jeg ville ganske enkelt ikke vedkjenne meg sykdommen. Men så var det en jente jeg kjente som utviklet alvorlige senkomplikasjoner fordi hun ikke hadde behandlet diabetesen godt nok. Jeg hadde nettopp funnet en lege som hadde stor tro på insulinpumpebehandling, så jeg bestemte meg for å prøve det. Takket være insulinpumpen har jeg nå mye bedre blodsukkerkontroll og et normalt liv. Og det beste av alt er at jeg faktisk ser lyst på fremtiden.

- DOMINIKA

Innholdet og all informasjonen på dette nettstedet er kun til informasjon og har ikke til hensikt å erstatte profesjonelle medisinske råd, diagnoser eller behandlingsopplegg på noen måte. Pasienthistoriene på nettstedet er erfaringer som gjelder konkret for en bestemt pasient. Responsene på en behandling kan variere fra pasient til pasient. Snakk alltid med diabetesteamet om diagnose- og behandlingsinformasjon, og sørg for at du forstår denne informasjonen og følger den nøye.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med enerett. Ingen del av dette nettstedet skal reproduseres eller brukes i noen form eller på noen måte uten tillatelse fra Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite og CareLink er varemerker for Medtronic, Inc. og tilknyttede selskaper. CONTOUR er et varemerke for Ascensia Diabetes Care.