Diabeteshistorien til Jonny

Jonny ble diagnostisert med type 1-diabetes da han var 15. Finn ut hvordan Johnny holder blodsukkernivået under kontroll ved hjelp av insulinpumpen.

Historier fra virkeligheten

Spill av video

Diabeteshistorien til Jonny

Har hatt bedre kontroll med pumpen siden 2004

Jeg ble diagnostisert med type 1-diabetes da jeg var 15. Min reaksjon på diagnosen var at jeg ville forstå hva diabetes var. Jeg ville vite hva som skulle til for at jeg kunne leve på samme måte som før. Det er viktig å ha en føre-var-holdning, for tiden og kreftene du legger ned for å lære om sykdommen, vil ha en direkte innvirkning på livskvaliteten din og evnen til å kontrollere sykdommen. Det er så mange ting du kan lære om ved diagnostisering, inkludert insulinpumper, som kan hjelpe deg til å leve et godt liv og ta kontrollen.

- JONNY

Innholdet og all informasjonen på dette nettstedet er kun til informasjon og har ikke til hensikt å erstatte profesjonelle medisinske råd, diagnoser eller behandlingsopplegg på noen måte. Pasienthistoriene på nettstedet er erfaringer som gjelder konkret for en bestemt pasient. Responsene på en behandling kan variere fra pasient til pasient. Snakk alltid med diabetesteamet om diagnose- og behandlingsinformasjon, og sørg for at du forstår denne informasjonen og følger den nøye.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med enerett. Ingen del av dette nettstedet skal reproduseres eller brukes i noen form eller på noen måte uten tillatelse fra Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite og CareLink er varemerker for Medtronic, Inc. og tilknyttede selskaper. CONTOUR er et varemerke for Ascensia Diabetes Care.