Hva er en pumpe, og hvordan virker den?

En insulinpumpe er et lite, elektronisk utstyr, omtrent på størrelse med en mobiltelefon. Den kan enkelt bæres i et belte, en lomme eller til og med festet på brystholderen slik at den blir praktisk talt usynlig for andre. Dette gjør det mulig å behandle diabetes på en diskret måte.

Pumpen etterligner måten en frisk bukspyttkjertel virker på. Ved at pumpen leverer nøyaktige mengder insulin kontinuerlig, hele døgnet, til underhuden, erstatter den multiple daglige injeksjoner og blir tilpasset ditt insulinbehov.

Basaldose

En basaldose innebærer at små mengder med insulin leveres kontinuerlig til underhuden. På denne måten etterligner insulinpumpen bukspyttkjertelens måte å frigi insulin på. Når man spiser må man ta bolusdoser. Basaldosen bestemmes av diabetesteamet ditt og baseres på ditt individuelle behov. En basaldose kan i tillegg endres midlertidig når uforutsette, ikke planlagte situasjoner oppstår. Insulinpumpebehandling erstatter behoved for daglige multiple injeksjoner.

Bolusdose

Bolusdoser tilføres "ved behov" for å håndtere blodsukkerstigningen i forbindelse med måltider eller for å korrigere ned et tilfeldig målt blodsukker. Insulinpumpen har en bolusguide som kan hjelpe deg å beregne bolusdosen. Dette gjør den med bakgrunn i innstillinger som diabetesteamet hjelper til med å bestemme og er basert på dine individuelle behov.

Hva er fordelene med insulinpumpebehandling og hvordan kan det hjelpe deg til å oppnå bedre glukosekontroll?

Insulinpumpebehandling gir mange kliniske fordeler sammenlignet med multiple daglige injeksjoner1, 2:

 • bedre HbA1c-kontroll
 • færre hypoglykemiske tilfelle
 • reduksjon i glykemisk variasjon


Insulinpumpen kan gi bedre kontroll fordi man enklere kan justere insulindosen til måltid og om natten


Det kan hjelpe til med å håndtere insulindosejusteringer, spesielt i forbindelse med måltider og om natten slik at det blir enklere å oppnå bedre kontroll.


MiniMed® 640G-insulinpumpen kan gi deg følgende fordeler:

 • Enklere dosering: beregning av insulinbehovet kan være en utfordrende oppgave med mye å ta hensyn til. MiniMed® 640G-pumpen har en innebygget Bolus Wizard® funksjon, som kan hjelpe deg å sikre nøyaktig dosering. Det gjør den ved å ta hensyn til insulinet som allerede finnes i kroppen, aktuell blodsukkerverdi , karbohydratinntaket og de personlige innstillingene.
 • Mer fleksibilitet: MiniMed® 640G-pumpen kan umiddelbart justeres slik at den tilpasses insulinbehovet i forbindelse med trening og ved sykdom, eller for å dekke insulinbehovet til måltider og mellommåltid. Dette gjøres enkelt ved å trykke på en knapp. Det er funksjonen midlertidig basaldose som gjør det mulig å redusere eller øke basaldosen etter behov som f.eks.under trening eller ved sykdom.
 • Mer lettvint: MiniMed® 640G har i tillegg en praktisk,trådløst tilkoblet blodsukkermåler. Denne måleren sender automatisk blodsukkerverdiene til pumpen, slik at pumpen kan foreta mer nøyaktige Bolus Wizard® -beregninger, og levere bolusdoser på en diskret måte.

System for insulinpumpebehandling: Hvordan kommer insulinet inn i kroppen?

Insulinpumpen (1) har et reservoar (2) som er fylt med insulin. Fra reservoaret kommer insulinet inn i kroppen gjennom et slangesett (3). Slangesettet føres inn i kroppen av innføringsenheten (4) Slangesettet bruker en liten, fleksibel og myk slange, kalt en kanyle, som sitter rett under huden din. Slangesettet er koblet til reservoaret gjennom en slange, og du kan enkelt koble det fra og til kroppen din.

2. SLANGESETTET

Et slangesett inkluderer en tynn slange som går fra reservoaret til infusjonsstedet på kroppen. Kanylen føres inn med en liten nål som fjernes når kanylen er på plass. Den plasseres på områder på kroppen der du ville sette insulininjeksjoner. Slangesettet byttes hver annen eller tredje dag.

MiniMed®-infusjonssett fås med ulike kanyletyper, lengder og vinkling), slik at du kan velge det infusjonssettet som er mest behagelig for deg og som gir deg best beskyttelse.

De forskjellige komponentene i insulinpumpesystemet

Alle MiniMed®-slangesett og -reservoarer er ment å fungere som et system sammen med pumpen. Dermed får du et unik og sikker tilkobling sammenlignet med en standardkobling. Hovedkomponenten i dette systemet er MiniMed®-koblingen, som er, patentert*, unik og som finnes på alle slangesettene.

 

1. INSULINPUMPEN

Et lite, robust, elektronisk utstyr som har:

 • knapper for programmering av insulinet og navigering gjennom menyen
 • LCD-fargeskjerm
 • rom til 1 AA-batteri
 • reservoar

3. RESERVOAR

En plastampulle som inneholder insulinet og festes i insulinpumpen. MiniMed®-reservoarer leveres med en overføringsadapter (blå del på toppen som fjernes før reservoaret føres inn i pumpen). Denne hjelper til med å trekke insulinet fra insulinampullen inn i reservoaret. Et reservoar kan holde inntil 300 enheter insulin og byttes ut hver annen eller tredje dag, samtidig som du bytter infusjonssettet. MiniMed®-reservoarer er designet for å gjøre det lettvint å fylle.

4. INNFØRINGSENHETEN PÅ SLANGESETTET

Et slangesett settes inn i innføringsenheten, og med et enkelt trykk på en knapp føres slangesettet raskt og lettvint inn – så godt som smertefritt.

Er insulinpumpe det rette for deg?

Mange med type 1-diabetes kan ha fordel av en insulinpumpe uten at de har tenkt over det. Hvis de opplever noe av følgende, kan en insulinpumpe gi dem generelt bedre kontroll:

 • Stikkefobi
 • Utfordringer med svingende blodsukker
 • Frykt for hypoglykemi, særlig om natten
 • HbA1c som ikke kommer til målet
 • Hypoglykemisk unawareness
 • Bekymringer for senkomplikasjoner
 • Ønsket om større fleksibilitet i hverdagen


Snakk med diabetesteamet ditt om insulinpumpebehandling, og om dette kan være det rette for deg.

Hvis du ønsker å lære mer om fordelene med pumpebehandling vennligst KONTAKT OSS