Planlegge graviditet

Insulinkontroll under graviditet

VIKTIGSTE PUNKTER

 • Endringer i insulinbehovet under graviditet
 • Før befruktning og første trimester
  Ved å opprettholde best mulig blodsukkerkontroll før og i tidlige stadier av graviditeten kan risikoen for komplikasjoner for barnet reduseres. I dette tidsrommet er det imidlertid også økt risiko for hypoglykemi for moren, så insulindosene kan reduseres senere i første trimester.
 • Andre trimester
  På dette stadiet er morkaken fullt utviklet og hormonnivået begynner å stige gradvis, noe som fører til at insulinbehovet også øker. Spesielt kan det hende at bolusdosene før måltider må økes for å ha god blodsukkerkontroll etter måltider.
 • Tredje trimester
  Ettersom insulinet absorberes langsommere og kan redusere blodsukkernivået mindre effektivt sent i graviditeten, kan det være nødvendig med større doser, og det kan være nødvendig å gi dosene tidligere, opptil 30 til 40 minutter før måltidet. Dette kan gi vedvarende god blodsukkerkontroll.
 • Fødselen
  Under fødselen kontrolleres blodsukkernivået nøye for å sikre at det holder seg innenfor målområdet. Det kan være nødvendig med små bolusdoser med insulin, og mange kvinner velger å fortsette insulinpumpebehandlingen under fødselen.
  Umiddelbart etter fødselen og i opptil 24 timer etterpå kan insulinbehovet være betydelig redusert, og det kan være målnivået for blodsukkeret bør endres.
 • Hjemme igjen
  Livet med et nyfødt barn innebærer ofte ustabile søvn- og spiserutiner, og dette kan være en utfordring når det også skal tas hensyn til diabetesen.
  Hos ammende kvinner kan blodsukkernivået falle raskt under og etter amming, og det er derfor viktig å sjekke blodsukkernivået regelmessig og redusere insulindosene etter behov.

Etter en måned med pumpebehandling hadde HbA1c-nivået mitt falt fra 8,3 % til 6,2 %. I tillegg oppdaget jeg at jeg var gravid! Ved å bytte fra behandling med flere daglige injeksjoner til pumpebehandling fikk jeg bedre glykemisk kontroll og en helt annen frihet enn jeg noen gang hadde trodd jeg kunne få.

- MARIA

LAVERE HbA1c KAN BIDRA TIL Å REDUSERE KOMPLIKASJONER

HbA1c: et viktig mål på hvor effektivt diabetesen kan behandles, der nivået av diabeteskontroll vurderes ut fra hvor mye glukose som har festet seg til hver røde blodcelle i løpet av de 2 til 3 siste månedene

Vedvarende god blodsukkerkontroll er ett av målene for alle kvinner med type 1-diabetes under graviditet. HbA1c-nivået bør måles hver 3. måned med målsetning om å holde det under 7 %, eller ved målnivået som legen har fastsatt.*


Av denne grunn må kvinner ofte intensivere behandlingen for å oppnå de glykemiske målene uten hypoglykemi. Dette kan omfatte:

 • Små korreksjonsboluser gjennom dagen når verdiene er utenfor området, noe som betyr flere injeksjoner
 • Mer nøyaktige insulindoser før måltider for å bidra til å opprettholde riktig blodsukkernivå etter måltider og unngå ytterligere korreksjoner
 • Hyppig kontroll av blodsukkernivået for å finne ut om det er nødvendig med behandlingsjusteringer

Så hvordan kan du, som har type 1-diabetes og ønsker å bli gravid eller allerede er gravid, bedre klare å holde blodsukkernivået under god kontroll når kroppens hormoner svinger konstant?

REFERANSER

 • * Referanser finnes på fil og kan leveres på forespørsel. Kontakt Medtronic-representanten hvis du ønsker en kopi.

 

Innholdet og all informasjonen på dette nettstedet er kun til informasjon og har ikke til hensikt å erstatte profesjonelle medisinske råd, diagnoser eller behandlingsopplegg på noen måte. Pasienthistoriene på nettstedet er erfaringer som gjelder konkret for en bestemt pasient. Responsene på en behandling kan variere fra pasient til pasient. Snakk alltid med diabetesteamet om diagnose- og behandlingsinformasjon, og sørg for at du forstår denne informasjonen og følger den nøye.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med enerett. Ingen del av dette nettstedet skal reproduseres eller brukes i noen form eller på noen måte uten tillatelse fra Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite og CareLink er varemerker for Medtronic, Inc. og tilknyttede selskaper. CONTOUR er et varemerke for Ascensia Diabetes Care.