Planlegge graviditet

Pumpe: en mulig løsning

VIKTIGSTE PUNKTER

 • Hvordan kan insulinpumper bidra til å kontrollere blodsukkernivået under graviditet?

For å takle utfordringene med å holde blodsukkernivået under kontroll setter mange kvinner med type 1-diabetes sin lit til insulinpumpen.

En insulinpumpe er et lite apparat, omtrent på størrelse med en mobiltelefon, som du enkelt kan bære med deg på et belte, i en lomme eller til og med feste til en bh.

Insulinpumpen kan hjelpe deg og diabetesteamet med å bedre etterligne måten en frisk bukspyttkjertel tilfører basalinsulin til kroppen på, ved å tilføre små mengder ekstra hurtigvirkende insulin gjennom hele døgnet.

Dette kan gjøre det lettere å justere insulindosen etter behov, først og fremst etter måltider og om natten, og kan dermed bidra til å oppnå bedre blodsukkerkontroll.

I stedet for hyppige injeksjoner krever pumpebehandling kun at du bytter slangesett annen- eller tredjehver dag.

Det er vanskeligere å dekke hormonnivået under graviditeten med flere daglige injeksjoner enn det er med insulinpumpe. Derfor falt valget på insulinpumpe for min del. Jeg ønsket det som var best for helsen til mitt ufødte barn!

- LYDIA

HVORDAN BIDRAR MINIMED® 640G-INSULINPUMPEN TIL Å FÅ KONTROLL OVER BLODSUKKERNIVÅET?

MiniMed® 640G-insulinpumpen bidrar til bedre blodsukkerkontroll på grunn av muligheten for å justere insulintilførselen, noe som reduserer risikoen for hyperglykemi og hypoglykemi. Insulinpumpebehandling gir brukeren følgende fordeler:

 • Enklere dosering
  Det kan være vanskelig å beregne insulinbehovet, fordi det er så mange aspekter det må tas hensyn til. MiniMed 640G-insulinpumpen har en innebygd Bolus Wizard® -funksjon som hjelper deg med å sikre mer nøyaktig dosering ved at det tas hensyn til det insulinet som allerede er i kroppen, nåværende blodsukkernivå, karbohydratinntak og personlige insulininnstillinger.
 • Færre injeksjoner
  Presise mengder ekstra hurtigvirkende insulin tilføres gjennom hele døgnet via slangesettet, som enkelt kan byttes ut annen- eller tredjehver dag.
 • Større fleksibilitet
  MiniMed 640G-insulinpumpen kan umiddelbart justeres i forhold til trening eller sykdom eller for å tilføre små bolusdoser for å dekke mellommåltider. Dette gjøres ganske enkelt med et tastetrykk, istedenfor å sette enda en injeksjon. Det er også mulighet for en midlertidig basaldose for å redusere basaldosen proporsjonalt. Dette er en funksjon som for eksempel kan brukes under trening.
 • Mer praktisk
  MiniMed 640G-insulinpumpen har også en praktisk trådløst tilkoblet blodsukkermåler. Denne blodsukkermåleren sender blodsukkerverdiene til pumpen automatisk for å gi mer nøyaktige Bolus Wizard-beregninger. Informasjonen lagres også i en digital dagbok sammen med insulindosene.

HVORDAN KAN MINIMED® 640G-INSULINPUMPEN VÆRE EN HJELP I HVERDAGEN?

Mange kliniske studier* bekrefter at pasienter i alle aldre med type 1-diabetes som bytter fra flere daglige injeksjoner til insulinpumpebehandling, rapporterer om forbedret livskvalitet og økt tilfredshet med behandlingen. MiniMed 640G-insulinpumpen kan bidra til å opprettholde målnivået og redusere hypoglykemi*. Enkel håndtering av insulinbehovet kan gi en mer fleksibel livsstil.

Bolus Wizard® -funksjonen gjør det lettere å beregne den nødvendige mengden insulin, ettersom beregningene gjøres på grunnlag av: karbohydratinntaket, blodsukkernivået, insulin/karbohydrat-forholdet og mengden aktivt insulin i kroppen. Dette kan bidra til å sikre at du får nøyaktig den insulinmengden du trenger for å kontrollere blodsukkernivået.

Slangesett og graviditet

Minimed 640G-insulinpumpen har slangesett og automatiske appliseringsverktøy med unik teknologi tilpasset din kropp og livsstil.

Vellykket insulintilførsel avhenger av riktig bruk av slangesett. Hvis du bytter slangesettet annen- eller tredjehver dag, optimaliserer du effektiviteten av behandlingen.

Minimed 640G-insulinpumpen på en gravid kvinne

 

REFERANSER

 • * Referanser finnes på fil og kan leveres på forespørsel. Kontakt Medtronic-representanten hvis du ønsker en kopi.

 

Innholdet og all informasjonen på dette nettstedet er kun til informasjon og har ikke til hensikt å erstatte profesjonelle medisinske råd, diagnoser eller behandlingsopplegg på noen måte. Pasienthistoriene på nettstedet er erfaringer som gjelder konkret for en bestemt pasient. Responsene på en behandling kan variere fra pasient til pasient. Snakk alltid med diabetesteamet om diagnose- og behandlingsinformasjon, og sørg for at du forstår denne informasjonen og følger den nøye.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med enerett. Ingen del av dette nettstedet skal reproduseres eller brukes i noen form eller på noen måte uten tillatelse fra Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite og CareLink er varemerker for Medtronic, Inc. og tilknyttede selskaper. CONTOUR er et varemerke for Ascensia Diabetes Care.