Planlegge graviditet

For kvinner med type 1-diabetes er det nødvendig med god planlegging og forberedelse i forbindelse med graviditet eller en forestående fødsel. Det vil uten tvil være mange spørsmål.

Når beslutningen om familieforøkelse er tatt, vil den fremste prioriteten til alle potensielle foreldre med type 1-diabetes være helsen til det fremtidige barnet. Nøkkelen til en sunn graviditet er å holde blodsukkernivået under kontroll, noe som kan være utfordrende under en graviditet på grunn av de stadige hormonsvingningene.

Les historiene til andre kvinner med type 1-diabetes, og se hvordan de har funnet sin vei til en lykkelig graviditet takket være bedre blodsukkerkontroll.

Historier fra virkeligheten

Planlegge graviditet

Maria Carmela, har hatt bedre kontroll med pumpen siden 2012

Jeg brukte flere daglige injeksjoner i 17 år før jeg begynte å tenke på å bli gravid. Legen fortalte meg at jeg måtte oppnå lavere HbA1c-nivå og glykemisk stabilitet for at en graviditet skulle kunne forløpe uten komplikasjoner, så han tilbød meg en insulinpumpe. Med flere daglige injeksjoner hadde jeg et HbA1c-nivå på 8,3 %. Med pumpebehandling falt det til 6,4 %. Kort tid etter fant jeg ut at jeg var gravid. Jeg spøker ofte med at barnet egentlig er sønnen til pumpen min. Jeg er svært takknemlig.

- MARIA CARMELA

Innholdet og all informasjonen på dette nettstedet er kun til informasjon og har ikke til hensikt å erstatte profesjonelle medisinske råd, diagnoser eller behandlingsopplegg på noen måte. Pasienthistoriene på nettstedet er erfaringer som gjelder konkret for en bestemt pasient. Responsene på en behandling kan variere fra pasient til pasient. Snakk alltid med diabetesteamet om diagnose- og behandlingsinformasjon, og sørg for at du forstår denne informasjonen og følger den nøye.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med enerett. Ingen del av dette nettstedet skal reproduseres eller brukes i noen form eller på noen måte uten tillatelse fra Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite og CareLink er varemerker for Medtronic, Inc. og tilknyttede selskaper. CONTOUR er et varemerke for Ascensia Diabetes Care.