Diabeteshistorien til Sabine

Les om Sabine som ga opp håpet om barn, til hun fant en måte å oppnå glykemisk stabilitet på.

Historier fra virkeligheten

Spill av video

Diabeteshistorien til Sabine

Har hatt bedre kontroll med pumpen siden 2010

For to år siden bestemte vi oss for å prøve å få barn. Dessverre var ikke blodsukkernivået mitt godt nok på det tidspunktet, og det var en enorm skuffelse. Legen min anbefalte da insulinpumpebehandling for at jeg skulle oppnå det nødvendige HbA1c-nivået. Og etter bare en kort stund med pumpen var verdiene mine så gode at han sa jeg kunne prøve å bli gravid. Og ikke lenge etter var jeg gravid! Jeg tenker på insulinpumpen min som et lite mirakel. Men det egentlige mirakelet er selvfølgelig min nydelige, friske sønn.

- SABINE

Innholdet og all informasjonen på dette nettstedet er kun til informasjon og har ikke til hensikt å erstatte profesjonelle medisinske råd, diagnoser eller behandlingsopplegg på noen måte. Pasienthistoriene på nettstedet er erfaringer som gjelder konkret for en bestemt pasient. Responsene på en behandling kan variere fra pasient til pasient. Snakk alltid med diabetesteamet om diagnose- og behandlingsinformasjon, og sørg for at du forstår denne informasjonen og følger den nøye.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med enerett. Ingen del av dette nettstedet skal reproduseres eller brukes i noen form eller på noen måte uten tillatelse fra Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite og CareLink er varemerker for Medtronic, Inc. og tilknyttede selskaper. CONTOUR er et varemerke for Ascensia Diabetes Care.