Planlegge graviditet

Planlegge graviditet når du har diabetes

VIKTIGSTE PUNKTER

 • Faktorer det må tas hensyn til ved planlegging av en graviditet.

Med riktig håndtering og kontroll er det fullt mulig for kvinner med type 1-diabetes å gjennomføre en vellykket graviditet og fødsel.

Enten man tenker på å bli gravid eller allerede er gravid kan dedikasjon og nøye planlegging bidra til å sikre at man får et friskt barn. For en kvinne med type 1-diabetes er det noen ekstra faktorer det kan være verdt å ta hensyn til under og etter fødselen.

Kroppen forandrer seg under graviditeten

Under en graviditet går kroppen gjennom mange forandringer som påvirker insulinbehovet, og det er derfor svært viktig å holde streng kontroll med blodsukkernivået. Dette er avgjørende fordi gravide kvinner kan være utsatt for følgende:

 • Hypoglykemi
  Gravide kvinner kan være mer utsatt for lavt blodsukkernivå, spesielt om natten og når de sover.*
 • Hyperglykemi
  Høyt blodsukkernivå før og i tidlige stadier av graviditeten er forbundet med økt risiko for spontanabort, fødselsdefekter og annen risiko for barnet.*
 • Ustabilt blodsukkernivå
  Morgenkvalme, hyperglykemi etter måltid og hormonsvingninger kan forstyrre kvinnens spise- og injeksjonsrutiner og gjøre det vanskeligere å holde seg innenfor målområdet, noe som kan påvirke det voksende fosteret*

Hver dag kan være forskjellig med diabetes. Det er viktig å forstå hvordan kroppen forandrer seg i løpet av graviditeten for å få bedre kontroll.

Takket være insulinpumpen fødte jeg en frisk datter – dette var et mirakel for meg! Nå vil jeg ikke være pumpen foruten.

- CINDY

 

REFERANSER

 • * Referanser finnes på fil og kan leveres på forespørsel. Kontakt Medtronic-representanten hvis du ønsker en kopi.

 

Innholdet og all informasjonen på dette nettstedet er kun til informasjon og har ikke til hensikt å erstatte profesjonelle medisinske råd, diagnoser eller behandlingsopplegg på noen måte. Pasienthistoriene på nettstedet er erfaringer som gjelder konkret for en bestemt pasient. Responsene på en behandling kan variere fra pasient til pasient. Snakk alltid med diabetesteamet om diagnose- og behandlingsinformasjon, og sørg for at du forstår denne informasjonen og følger den nøye.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med enerett. Ingen del av dette nettstedet skal reproduseres eller brukes i noen form eller på noen måte uten tillatelse fra Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite og CareLink er varemerker for Medtronic, Inc. og tilknyttede selskaper. CONTOUR er et varemerke for Ascensia Diabetes Care.