Redusere komplikasjoner

Årsaker til komplikasjoner ved diabetes?

VIKTIGSTE PUNKTER

  • Hyperglykemi spiller en avgjørende rolle når det gjelder senkomplikasjoner.

Mange mennesker med type 1-diabetes lurer på hvordan sykdommen kommer til å påvirke livet, både nå og i fremtiden.

De potensielle senkomplikasjonene kan oppstå etter at man har hatt diabetes en stund, spesielt når blodsukkernivået konstant har vært for høyt (hyperglykemi). Dette kan påvirke for eksempel øynene, hjertet, leveren, nyrene, nervene og bena.

Hyperglykemi kan blant annet skyldes følgende faktorer:

  • Tilfører for lite insulin i forhold til matinntaket
  • Forsøker å unngå hypoglykemi ved å holde blodsukkernivået høyt med hensikt
  • Unøyaktig beregning av insulindoser
  • Glemmer å ta injeksjoner eller bolusdoser
  • Tar ikke nok blodsukkermålinger

For å redusere risikoen for komplikasjoner forårsaket av hyperglykemi er det viktig å holde seg innenfor målområdet i størst mulig grad.

Før jeg begynte å bruke insulinpumpen, var senkomplikasjoner noe jeg fryktet veldig. HbA1c-nivået mitt er nå innenfor et akseptabelt område. Når det var i den lave enden, hadde jeg hyppige hypoglykemiepisoder. Ved hjelp av insulinpumpen har jeg klart å opprettholde et bra HbA1c-nivå uten alvorlig hypoglykemi.

- CHRISTIAN

HVA ER DE VANLIGSTE KOMPLIKASJONENE VED DIABETES?

De kroniske komplikasjonene ved diabetes er generelt relatert til sirkulasjonssystemet. Både små blodkar (mikrovaskulære komplikasjoner) og store blodkar (makrovaskulære komplikasjoner) kan bli påvirket av lange perioder med høyt blodsukker.

Mikrovaskulære komplikasjoner
For mye glukose i de små blodkarene over tid skader blodkarene og fører til svekket syn, nyresykdom, nerveskade eller sirkulasjonsproblemer.

Makrovaskulære komplikasjoner
For mye glukose i de store blodkarene over tid kan føre til koronar arteriesykdom (hjerteinfarkt), perifer vaskulær sykdom eller slag.
 

Innholdet og all informasjonen på dette nettstedet er kun til informasjon og har ikke til hensikt å erstatte profesjonelle medisinske råd, diagnoser eller behandlingsopplegg på noen måte. Pasienthistoriene på nettstedet er erfaringer som gjelder konkret for en bestemt pasient. Responsene på en behandling kan variere fra pasient til pasient. Snakk alltid med diabetesteamet om diagnose- og behandlingsinformasjon, og sørg for at du forstår denne informasjonen og følger den nøye.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med enerett. Ingen del av dette nettstedet skal reproduseres eller brukes i noen form eller på noen måte uten tillatelse fra Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite og CareLink er varemerker for Medtronic, Inc. og tilknyttede selskaper. CONTOUR er et varemerke for Ascensia Diabetes Care.