Vår innovasjon

Om Medtronic

Endre diabetesbehandlingen

I 30 år har Medtronic ledet den teknologiske revolusjonen innenfor diabetesbehandling. Denne bakgrunnen gjenspeiler tydelig vårt fokus på og vår visjon om å utvikle en "kunstig bukspyttkjertel".

VIKTIGSTE PUNKTER

  • Medtronics fokus på å endre diabetesbehandlingen.

Medtronic Diabetes' innovasjon

I 1983 var vi først ute med ideen om kontinuerlig insulintilførsel, og vi introduserte vår første insulinpumpe som den mest innovative måten å tilføre insulin på for å bidra til normalisert blodsukkerkontroll for personer med diabetes.

Medtronic har siden den gang vært ledende på markedet og fått anerkjennelse for sine enestående løsninger når det gjelder insulinpumpebehandling, kontinuerlig glukosemåling og databehandling.

  • Vi var først ute med å lansere produkter for kontinuerlig glukosemåling på markedet og de eneste som kan tilby FDA-godkjent utstyr for helsepersonell.
  • Vi arbeider for å kunne tilby den første "kunstige bukspyttkjertelen" på markedet i løpet av noen få år.
  • Vi er de første til å introdusere et integrert MiniMed® 640G-system med funksjoner som kan veilede mot bedre kontroll*, og som gir mulighet for praktisk individuell tilpasning for lettere håndtering av sykdommen i hverdagen.

Vi ønsker å gjøre støttetjenestene og -verktøyene våre enda bedre for å øke tryggheten blant pasientene. Med vår avanserte insulinpumpebehandling kombinert med våre produkter for kontinuerlig glukosemåling og databehandling tilbyr vi den mest innovative diabetesbehandlingen på markedet. En løsning for mennesker som lever med type 1-diabetes i dag og i fremtiden.

FREMTIDENS DIABETESBEHANDLING

 

Førsteprioriteten hos Medtronic er utviklingen av en kunstig bukspyttkjertel – eller et "lukket system" – som måler glukosenivået hele døgnet, syv dager i uken, og som automatisk tilfører riktig og nøyaktig mengde insulin.

Medtronic Diabetes' vei mot et lukket system

 

Først MiniMed®Veo og nå MiniMed® 640G system  (med innovativ teknologi som bedre etterligner måten en frisk bukspyttkjertel tilfører basalinsulin til kroppen på og bidrar til å oppnå bedre kontroll) – det er ikke langt igjen. Forskerne våre arbeider nå med å utvikle en måte å regulere insulintilførselen på uten noen som helst intervensjon fra brukerens side.

Når arbeidet er fullført, er vi overbevist om at det lukkede systemet vil forandre livet til millioner av mennesker med diabetes over hele verden.

Eventuelle uttalelser vedrørende selskapets forventede godkjenninger er fremtidsrettede uttalelser som er forbundet med risiko og usikkerhet.

REFERANSER

  • * Compared to multiple daily injections, according to the STAR 3 clinical study: Bergenstal RM, Tamborlane WV, Ahmann A, et al. Effectiveness of sensor-augmented insulin-pump therapy in type 1 diabetes. N Engl J Med. 2010;363:311–320.

 

 

Innholdet og all informasjonen på dette nettstedet er kun til informasjon og har ikke til hensikt å erstatte profesjonelle medisinske råd, diagnoser eller behandlingsopplegg på noen måte. Pasienthistoriene på nettstedet er erfaringer som gjelder konkret for en bestemt pasient. Responsene på en behandling kan variere fra pasient til pasient. Snakk alltid med diabetesteamet om diagnose- og behandlingsinformasjon, og sørg for at du forstår denne informasjonen og følger den nøye.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med enerett. Ingen del av dette nettstedet skal reproduseres eller brukes i noen form eller på noen måte uten tillatelse fra Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite og CareLink er varemerker for Medtronic, Inc. og tilknyttede selskaper. CONTOUR er et varemerke for Ascensia Diabetes Care.